Klima Santralleri

 MODÜLER KLİMA SANTRALLERİ

Klima santralleri istenilen iklimlendirme şartlarını sağlayacak şekilde dizayn edilerek stoktan hızlı bir şekilde teslim edilirler. 1.500 - 75.000 m3/h aralığında havayı şartlandırarak ortamda istenilen nem ve sıcaklık değerini sağlarlar.


HÜCRE KONSTRÜKSİYONU


Santral hücreleri, boyutlarına göre özel şekillendirilmiş, dış hava şartlarına ve darbeye dayanıklı çelik profillerden oluşan bir ana konstrüksiyona sahiptir. Hücreler, özel kalıplarda şekillendirilmiş çelik profillerin, çift cidarlı yüksek ses ve ısı izolasyonuna sahip panellerin birleştirilmesi ile oluşmuştur. Her hücre özel olarak tasarlanmış ve hücrenin işlevine göre iç aksesuarlarla donatılmıştır.
Santrallerin en büyük özelliklerinden birisi hücrelerinin montaj mahalline uygun bir şekilde boyutlan- dırılabilmesidir. Kullanıcı için gerekli her türlü kolaylık (Montaj, işletmeye alma , bakım vs.) sağlanmıştır. Dizayn şartlarında aerodinamiklik ve yerim ön plandadır. İşleyişine göre her hücre sızdırmaz bir kapıyı ihtiva eder ve iç parçalara rahatlıkla ulaşılır. Standart gövde panelleri 25 mm. camyünü içerir. İsteğe bağlı olarak poliüretan izolasyonlu paneller kullanılabilir. Panel iç yüzeyi galvaniz çelik sac, dış yüzeyi ise poliüretan esaslı pre-coated pvc kaplı boyalı galvaniz saçtan oluşur. Panel kalınlıkları maksimum 40 mm.'ye kadar taşyünü izolasyonlu olarak da imal edilebilirler. Gövde ve panel birleştirmeleri tamamen paslanmaz vida ve civatalar ile yapılır. İskelet ile paneller arası tam bir sızdırmazlık sağlayacak şekilde kauçuk esaslı neopron conta ile donatılmıştır.
Santralın çalışması sırasında oluşabilecek basınç farklılıklarında panellerin esnekliğini önlemek amacı ile özel T profiller kullanılmış ve iskelet takviye edilmiştir. Santral hücreleri istenildiği taktirde kolaylıkla sökülüp takılabilir. Hücre içleri tamamıyla düzgün yüzeylerden oluşmuştur. Pislik ve kir tutan yüzeyler yok edilmiştir. Hücre boyutlarının hesaplanmasında maksimum verim ve ekonomiklik düşünülmüş ve kullanıcının isteği ön plana çıkarılmıştır. Montaj, taşıma ve yer probleminin olmadığı hallerde santral hücreleri yapı bozulmadan bütün halde veya en az parçalardan oluşacak şekilde dizayn edilebilirler. Fan ve filtre hücrelerinde damper yönleri ile fan ağızlan montaj mahallinde kolaylıkla parça gerektirmeden değişecek şekilde dizayn edilmiştir.

FAN HÜCRELERİ 1 - 6. VANTİLATÖR - ASPİRATÖR HÜCRELERİ


Fan hücrelerinde öne eğik veya geriye eğik çift emişli yüksek verimli santrifüj fanlar kullanılmaktadır. Bu fanlar galvaniz çelik saçtan mamuldür, statik ve dinamik balansları alınmıştır. Fan tipleri; hava debisi, basınç ve verim eğrilerine göre seçilmektedir. 'Özellikler fan seçimlerinde % 60 - 80 verim bölgelerinde seçim yapılmakta ve yüksek çevre hızları oluşmayacak şekilde fan tipi belirlenmektedir. Fan yataklama sistemi rulman ömrünü arttıracak şekilde belirlenir. Fan tipinin belirlenmesinde toplam basıncın 1000 Pascal'ın üzerine çıkması halinde geriye eğik devirleri birbirine uyumlu seçilir, fan-motor grubu kayış gerdirme ayarı yapılacak şekilde bir kaide üzerinde toplanarak lastik titreşim elemanları ile ana gövde iskeletine bağlanmıştır ve titreşimin zemine intikali önlenmiştir. Kayış-kasnak sistemi ile motordan alınan güç fana iletilir. Kasnaklar sıkma bilezikli olup kolaylıkla sökülüp takılır ve değiştirilir. Elektrik motorları; IP54, classF, 380 W ve 50 Hz'dir, Motor fan mil gücünün % 20 fazlası ile seçilmiştir. Fan çıkış ağzı flexible bağlantı ile hücreye birleştirilerek titreşimin gövdeye veya kanala iletilmesi önlenmiştir.

2. EGZOST ve KARIŞIM FİLTRE HÜCRESİ


Hücre 3 adet damper ve kasetli EU3 sınıfı filtreden oluşur. Bu hücre üstünde bulunan egzost damperi vasıtası ile mahalden bir miktar hava egzost edilir ve bu oranda diğer damperden taze hava alınır. İç hava ile karıştırılarak gerekli şartlandırma işlemi yapılarak ortama verilir. Bu hücrede hava ayarları istenilen oranda motorlu vanalar veya elle ayarlanabilir. Damperler alüminyum aerodinamik kanatlıdır, her iki taraftan da yataklanmıştır. Kanatlar lastik contalar ile donatılarak tam bir sızdırmazlık sağlanmıştır. EU3 sınıfı ön filtre galvanize kasetler içine yerleştirilmiştir. Filtre her iki yüzeyde perfore sac ile koruma altına alınmıştır ve bu filtre kaseti kızaklar üzerinde hareket ederek kolaylıkla sökülebilir ve temizlenebilir.

3. TORBA FİLTRE HÜCRESİ


İsteğe bağlı olarak konulur. Filtre özelliğine göre EU7, EU9 sınıfı % 95-99 verime sahip yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir. Kızaklı ve özel kasetlidir. Hücre kesitini tam olarak kapsar.

4. ISITICI - SOĞUTUCU HÜCRELERİ


Bu hücre ısıtma ve soğutma amacı ile kullanılır. Hücre içine yerleştirilen bataryalar sistemde kullanılan akışkanın cinsine göre seçilirler. Soğuk su, sıcak su, kaynar su, buhar, elektrikli ısıtıcı ve direkt expansion (gazlı) bataryaları kullanılır. Bataryalar standart olarak alüminyum kanat ve bakır borulardan oluşur. Bu bataryaların en büyük özelliği alüminyum kanatların bakır borulara şişirilerek geçirilmesidir. Böylece yüksek ısı geçirgenliği sağlanmıştır. Bakır boru çapları OD 3/8", 1/2", 5/8".'dir. Et kalınlığı 0,35-0,75 arasında değişir. Alüminyum fin kalınlığı 0,15-0,20 mm. arasındadır. Hücre kesiti batarya üzerinden geçen hava hızına göre belirlenir. Ortalama hava hızı 2,5-3 m/sn. olarak seçilir.Soğutucu bataryalarda yoğunlaşan suyun birikmesi ve tahliye edilmesi için paslanmaz tava kullanılır. Hava hızının 3 m/sn.'yi geçtiği hücrelerde alüminyum veya PVC damla tutucular kullanılır.  

MODÜLER KLİMA SANTRALİ

Modüler klima santralleri dış hava şartlarında(yağmur, kar, toz v.b.) çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.
Hücrelerden oluşan klima santralı iç yüzeyi alüminyum kaplı cam yünü ile izole edilmiştir. Özel olarak şekillendirilen hücreler su ve hava sızdırmazlığına karşı tam korumalıdır.
Panel dış yüzeyleri 1-1.5 mm galvaniz saçtır. Epoksi toz fırın boya ile kaplanmıştır. Kolay açılabilir hücre kapakları ile servis ve bakım hizmeti çabuklaştırılmıştır.
Tüm boru ve kanal bağlantıları hücre yan yüzlerinden yapılır, istenilen özellikteki santral hücreleri tablolardan kolayca seçilerek belirlenir ve sipariş verilebilir.

Klima santralleri aşağıdaki ana hücrelerden meydana gelir;

 1. Aspiratör

 2. Egzost - Karışım Filtre

 3. Isı Geri Kazanım

 4. Torbalı Filtre

 5. Isıtıcı - Soğutucu

 6. Nemlendirici

 7. Isıtıcı veya Soğutucu

 8. Vantilatör

 9. Susturucu

10. Boş hücre 

KAT KLİMA SANTRALLARI

Kat klima santralleri, ofisler, işmerkezleri, oteller ve restaurantlarda aynı hacim içersindeki farklı mahallerin ayrı ayrı klimatizasyonu amacına yönelik olarak dizayn edilmiştir. Bu tip santraller mahal içersindeki asma tavan arasına yerleştirilebildiği için yer kaplamazlar, makine dairesi gerektirmezler. Montaj kolaylığının yanı sıra havanın taşınması için uzunca büyük boyutlu kanallar kullanılmamasıda yatırım maliyetlerini düşürür.

GÖVDE: Özel şekillendirilmiş galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalıdır. Ses ve ısıya karşı izole edilmiştir. Bakım ve montaj kolaylığı özel kapaklar vasıtasıyla kolayca yapılır.

VANTİLATÖR: Direkt akuple kendinden motorlu çift emişli radyal fan kullanılmaktadır.  

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ 

Hijyenik Klima Santralleri kullanım yerleri bakımından hassas ve steril şartlar gerektiren, ameliyathane, temiz oda, gıda, hava savunma, uzay ve havacılık endüstrileri ile ilaç ve kimya endüstrilerinde ayrıca buna benzer steril uygulamaların yapıldığı hijyen koşullarının gerekli olduğu endüstrilerin tamamında hava ihtiyaçlarını, pozitif veya negatif basınç gereksinimlerini sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Ameliyathane içerisinde anestezi sırasında kullanılan gazları, temizlik amaçlı kullanılan kimyasal malzemelerden kaynaklanan kokuları steril ortamdan uzaklaştırmakta ve bu esnada taze hava ihtiyacını da karşılamaktadır. 

Taze hava, cihaz içerisine girişte ön filtreden, cihaz çıkışında son filtreden ve steril ortam girişinde ise hepa filtre içerisinden geçirilerek çok yüksek seviyede hava filtreleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Soğutma çevrimi, iki farklı devre ve bunlara ait iki ayrı kompresör kullanılarak dizayn edilmiştir. Soğutma için, devreye giren birinci kompresör üzerinde sıcak gaz bypass regülatörü kullanılarak kapasite kontrolü uygulanmıştır. Gaz devrelerinde soğutucu akışkan olarak ozon tabakasına zarar vermeyen R134A gazı kullanılmaktadır. Cihazlar, steril mahal içerisindeki sıcaklık, nem, filtre ve fan basınç değerlerini ölçüp, kontrol altında tutabilecek otomasyon ekipmanlarına sahiptir. Herhangi bir nedenle Cihaz durdurulduğunda steril mahal ile santral arasında bulunan yay geri dönüşlü damperler kapalı konuma geçmekte ve mahal içerisine kontrolsüz hava girişi engellenmektedir. Otomasyon ve güç bilgilerinin toplandığı ana güç ve kontrol panosu cihaz ile aynı gövde içerisinde bulunmaktadır; ancak tamamen izole edilmiştir. Santral gövde yapısı ve izolasyon kalınlığı sayesinde düşük ses seviyesine sahiptir. Bulunduğu ortam ve diğer mahaller arasında gürültü kirliliğine neden olmaz.  


Etiketler : Klima Santralı