Havalandırma Kanalı Temizliği

Havalandırma Kanalı Temizliği

Havalandırma Kanalı Temizliği

İç hava kalitesinin süreklilik sağlanması ile ilgili çalışmalar göstermiştir ki, Havalandırma sisteminin yetersiz kalmasında hasta bina sendromunda kanalların temizliği birinci önem taşımaktadır. Besleme ve dönüş kanallarında zamanla toplanan toz, mantar vs. gibi kirleticilerin hastalık yaymada

Öncelikli katkısı olduğu görülmüştür. Havalandırma sisteminin hastalıklara sebep olmaması için

özellikle besleme kanallarının içinin periyodik olarak temizlenmesi gereği, bazı batı ülkelerinde örneğin İsveç’te bina yönetmeliklerine dahil edilmiştir. Kanal içi temizliği için çeşitli temizlik metotları  ve cihazları geliştirilmiştir. Bu cihazların standart çapları ve uygun geometrisi nedeniyle yuvarlak kanallara uygulanması daha kolay ve daha ucuz olmaktadır.

Ülkemizde ise havalandırma sistemi gereksiz görüldüğü için kobi işletmelerinde işyeri ve işçi sağlığı ihmal edilmekte dolayısı ile mevcut havalandırma kanallarının temizliğine önem verilmemektedir. Hava kanalı temizliğinin özellikle Restaurant  havalandırma sistemlerinde zamanla biriken yağın yanma tehlikesi oluşturduğunu unutmamak gerekir.

Sonay havalandırma öncelikle iyi bir havalandırma sisteminin kurulmasında gerekli özen ve dikkati göstermektedir.
Etiketler : Havalandırma Kanalı Temizliği